FXNHANQUA

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Mã chứng khoán SHB

Giá xuống
HNX:SHB   None
- Cổ phiếu SHB phân phối ở đỉnh giá 33.xx sau khi tạo 2 đỉnh.

- Hiện tại, cổ phiếu SHB đang đi vào chu kỳ điều chỉnh => rất có thể sẽ sideway hết năm 2021.

- Đối với việc giao dịch cổ phiếu SHB, nhà đầu tư cá nhân lưu ý, vị thế tốt rất quan trọng.

Chúc các bạn may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.