Dat_FOMO

Có sóng thì anh em mình vào thôi

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
lâu lắm với thấy phe bò vẽ đẹp như vậy.
anh em mình cùng gồng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.