SharkFollow

Tăng tốc vượt đỉnh để hoàn thiện sóng 3 mở rộng

Giá lên
HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Tất cả thông tin cơ bản và quy mô thị trường chứng khoán ngày càng lớn trong xu thế uptrend ---> mở rộng sóng 3
- Taget 55 và xa hơn
Chúc may mắn