vantung050397

Phân Tích Cổ Phiếu Siemens AG

XETR:SIE   SIEMENS AG NA O.N
kịch bản SIEGn: Biểu đồ khung D1, SIEGn giảm mạnh 2 tuần liên tục, và sắp tiếp Cận về Vùng hỗ trợ là 143$-144$ nên sẽ canh BUY limir tại vùng giá 143-144 SL 141 và chốt lời tại các mức giá 151$, 154$