commoditybulletin

HĐTL Bạc Tháng 05 (24/02/2021)

Giá xuống
COMEX:SIK2021   SILVER FUTURES (MAY 2021)
Trên biểu đồ H1, Bạc có dấu hiệu phá trend tăng điểm và đang quay lại kiểm định vùng giá đã phá trend trước đó.

Quan điểm của tôi thì có thể đây là cơ hội tốt để sell trong ngày.

Vùng giá hướng tới 27. 05 - 25.30