XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - Bạc (23.06.2021)

TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Vàng đã giảm mạnh sau cuộc họp của FOMC vào cuối tuần trước và những bình luận mang tín hiệu tăng lãi suất từ Bullard. Các kim loại quý khác như bạc cũng chịu ảnh hưởng. Giá bạc đã giảm xuống khu vực hỗ trợ tại 26.00 USD nơi các đà giảm bị chặn. Cần lưu ý rằng khu vực giá nói trên được củng cố bởi đường SMA200 (đường màu tím).

Bối cảnh kỹ thuật cho thấy đợt phục hồi tiềm năng cũng như các thành viên Fed trở nên thận trọng hơn với các bài phát biểu đã giúp giác bạc tăng trở lại. Trong bối cảnh đó, khu vực kháng cự chính sẽ nằm tại 28 USD/oz. Ngược lại, nếu giá giảm dưới khu vực 26 USD, mục tiêu tiếp theo cho bên bán sẽ nằm tại mức 24.75 USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.