NgocHaiPearlie

Silver Jul 23 - Có thể giảm sau cuộc họp của FED

Giá xuống
COMEX:SIN2023   SILVER FUTURES (JUL 2023)
Giá Bạc kỳ hạn giao tháng 7 hiện đang được giao dịch trong biên độ tích lũy.

Dù trước đó đã có tín hiệu tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự 25.7 $/oz nhưng tín hiệu bán đã trở lại khiến cho các đánh giá sẽ thận trọng hơn.

Có thể sẽ cần chờ đợi đến khi FED công bố chính sách tiền tệ để xác nhận xu hướng phá vỡ các vùng trong biên độ tích lũy trên.

Tuy nhiên theo quan điểm khách quan, giá vẫn có thể sẽ theo chiều hướng giảm và kỳ vọng các chiến lược bán cao hơn

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.