vuongdq2121

SOL /USDT LONG

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL /USDT LONG
Ra khỏi mây và RSI có xu thế tăng có thẻ long luôn giá này hoặc chờ lên test về vùng này lại múc tiếp
Scaping đánh ngắn nha lên 119$ chốt dần

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.