vuongdq2121

SOL điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL điều chỉnh!
Như dự đoán hôm qua SOL đã điều chính với VOLUME tăng thế kia tức là còn điều chỉnh sâu nhé, nếu có hồi lên cũng là hồi lên tạm thời để lấy đà xuống tiếp thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.