dinhchien

SOLUSDT - Tín hiệu tăng (Breakout) 24-12-2021

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
- HH_Trend : Đỉnh sau cao hơn.
- HL_Trend : Đáy sau cao hơn.
- Khi quy luật tăng xuất hiện ở sóng nhỏ phá vỡ xu hướng chính sẽ vào lệnh.
- Risk/reward 1/1 sau khi đã trừ hoa hồng theo sàn Binance 0.06% (không dùng margin).
- Stoploss, profit = ATR(20) x 2.1.