GAMOFX

ý tưởng điều đầu năm của S&P500

Giá xuống
GAMOFX Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
góc độ phân tích kỹ thuật xuất hiện fakey, ý tưởng giá điều chỉnh giảm trên biểu đồ trung hạn H4, chiến lược "sell" tham khảo với lợi nhuận ngắn hạn 3R, dài hạn có thể đạt kỳ vọng 6R
Bình luận:
+3R
LH : 0388666075 ZALO,TELE

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.