Chỉ báo S&P 500

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ báo S&P 500

Chỉ số Standard and Poor's 500 là chỉ số của thị trường chứng khoán có trọng số vốn hóa đo lường hiệu suất của 500 công ty niêm yết công khai lớn ở Hoa Kỳ. Chỉ số này bao hàm nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và tài chính. Chỉ số đóng vai trò như thước đo tiêu chuẩn cho sức khỏe tổng thể của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cũng như phản ánh sức mạnh kinh tế của đất nước.
Mức tăng đáng kể trong S&P 500 thường được hiểu là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, trong khi đó, mức giảm có thể được coi là dấu hiệu rắc rối tiềm ẩn. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này làm phong vũ biểu cho danh mục đầu tư và để đánh giá hiệu suất của từng cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 đóng vai trò quan trọng trong thế giới tài chính và được các nhà phân tích và hoạch định chính sách theo dõi sát sao.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh