NguyenThang33

SPX - short

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX dự kiến sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 3027.4, tại đây có khả năng giá sẽ giảm và hướng đến mốc kháng cự thứ 1 tại 2947.0.