GAMOFX

CHIẾN LƯỢC TIẾP DIỄN XU HƯỚNG TĂNG SP500

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
xin chào, tôi là GAMOFX, lần này tôi tiếp tục ý tưởng giao dịch S&P500 .
- chiến lược giao dịch với các mẫu hình tiếp diễn xu hướng, tôi đợi các tín hiệu xuất hiện như ở trên hình đã minh họa để vào lệnh. cụ thể như sau :
+ sử dụng fakey + breakout để xác định cấu trúc tăng giá trong ngắn hạn . ( fakey để xác định kết thúc điều chỉnh và breakout tăng xác nhận thêm lần nữa )
+ xu hướng dài hạn vẫn tăng .
+ chiến lược buy khi giá backtest lại trendline để vào lệnh.
tỷ lệ RR lệnh này cũng khá tốt.
nhớ follow và cho mình 1 like nhé để tạo động lực cho mình phân tích thêm các chiến lược nhiều hơn<3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.