minhmango

S&P500 - cập nhật ngày 22/07/2019

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Tăng giá
Hỗ trợ: 2960, 2860-90, 2800, 2690 - 2730.
Kháng cự 3000
Price action: Mô hình bullish fakey nay trở thành hỗ trợ (event area).
Giá có xu hướng tăng rõ ràng khi giữ vững phía trên 2910-2960. Mọi nhịp điều chỉnh đều nhiều khả năng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh, đặc biệt là ở các vùng hỗ trợ. Xu hướng dài hạn giữ nguyên là tăng giá.
Chúng ta sẽ mua vào tại những nhịp điều chỉnh giảm, đặc biệt là ở những vùng hỗ trợ. Mục tiêu là quay ở lại vùng 3000.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905