mmfxtrading

Dành cho những ai ưa thích giao dịch chỉ số SP500

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Gần dây có thể thấy chỉ số SP500 giảm khi bị sell off. Hiện có thể thấy một nến bullish rất mạnh trên khung thời gian daily thể hiện rõ interest của thị trường, đồng thời cây nến xuất hiện ngay trên vùng hỗ trợ mạnh.
Mọi người có thể đợi pull back nhẹ để buy lên về vùng kháng cự bên trên.
Enjoy!
Bình luận: Đã lên có lãi rùi nhaaa