NgocHaiPearlie

SPX500 - Khả năng tăng tiếp lên 2800.

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Nhìn chung thị trường CK Mỹ đang có được những tin tức tích cực và có thể tăng lên mức 2800 điểm trong vài ngày tới trước khi cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra. Equity markets sẽ có được nhiều sức hút lớn.