mmfxtrading

SP500 chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Bullish Bias. Xu hướng tăng trong dài hạn vẫn giữ nguyên với các ngưỡng hỗ trợ gần đó tại 2790 và 2860.

Mức hỗ trợ 2860-70 giữ vững, do đó chúng tôi vẫn lạc quan trong khi giá đang ở trên ngưỡng này. Nến bullish mạnh mẽ hình thành 2 ngày trước từ mức hỗ trợ 2860-70, giờ đây đã tăng giá cao hơn. Đây là một ngưỡng hỗ trợ khá cứng khi cả đường Kijun trên cũng nằm ngang ở vùng này.

Ý tưởng giao dịch: Hãy xem xét chờ đợi một sự kéo giá trở lại để mua hoặc chờ tín hiệu price action mua trên khung thời gian 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày trên mức hỗ trợ 2860-70.
Bình luận: Giá đang điều chỉnh, nếu chỉnh tới hỗ trợ thì long mạnh :D