mmfxtrading

SP500 chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

mmfxtrading Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Bullish Bias. Xu hướng tăng trong dài hạn vẫn giữ nguyên với các ngưỡng hỗ trợ gần đó tại 2790 và 2860.

Mức hỗ trợ 2860-70 giữ vững, do đó chúng tôi vẫn lạc quan trong khi giá đang ở trên ngưỡng này. Nến bullish mạnh mẽ hình thành 2 ngày trước từ mức hỗ trợ 2860-70, giờ đây đã tăng giá cao hơn. Đây là một ngưỡng hỗ trợ khá cứng khi cả đường Kijun trên cũng nằm ngang ở vùng này.

Ý tưởng giao dịch: Hãy xem xét chờ đợi một sự kéo giá trở lại để mua hoặc chờ tín hiệu price action mua trên khung thời gian 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày trên mức hỗ trợ 2860-70.
Bình luận:
Giá đang điều chỉnh, nếu chỉnh tới hỗ trợ thì long mạnh :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.