minhmango

S&P500 sẽ giảm khi thị trường đói tin tốt?

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Sau khi chạm cản 2890 thì S&P 500 đang có dấu hiệu giảm xuống. Chúng ta có thể thấy có một cái pinbar vào ngày 2/3 ngay tại vùng support zone từ 2680-2645.
Nhận định chung S&P500 sẽ tiếp tục giảm, chung ta có thể canh buy tại vùng support zone , đặc biết nếu có những tín hiệu nến price action thì sẽ an toàn hơn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: ai sell S&P500 có thể chốt lời và chờ buy lên

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905