minhmango

S&P500 sẽ giảm khi thị trường đói tin tốt?

Giá xuống
minhmango Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Sau khi chạm cản 2890 thì S&P 500 đang có dấu hiệu giảm xuống. Chúng ta có thể thấy có một cái pinbar vào ngày 2/3 ngay tại vùng support zone từ 2680-2645.
Nhận định chung S&P500 sẽ tiếp tục giảm, chung ta có thể canh buy tại vùng support zone , đặc biết nếu có những tín hiệu nến price action thì sẽ an toàn hơn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
ai sell S&P500 có thể chốt lời và chờ buy lên

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.