dinhchien

SPX500 - Đánh xuống giao dịch loại 2 ~ 3% tài khoản.

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
H4 giảm - H1 giảm.
Daily khả năng test đỉnh rất lớn.
50% cho tất cả các dự đoán.
Luôn Stop loss