FCF1518-CLUB

BẦU CỬ TT MỸ VÀ CHIẾN LƯỢC TRADING !!!

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020-2024:
Hiện nay số liệu đang có lợi cho Joe Biden và tranh chấp pháp lý sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng 11/2020, nhưng cuối cùng thì Donald Trump hay Joe Biden thăng lợi thì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ khô máu và Covid 19 vẫn là vấn đề nan giải không thể giải quyết 1 sớm 1 chiều.

* Một số kịch bản trung và dài hạn cho thị trường tài chính:
1. Chỉ số đồng USD: Tăng
2. Thị trường Chứng khoán: Tăng
3. Thị trường Vàng: Giảm
4. Thị trường Crypto currency: Tăng
5. Thị trường Dầu: Tăng
6. Thị trường hàng hóa phái sinh: Giảm
7. Thị trường Forex biến động tùy theo vị thế được neo vào đồng USD
** Khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét điểm vào hợp lý trên biểu đồ kỹ thuật để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Good luck !!!