anhle97

SPX500 ngày 20/5/2022: SPX đang có xu hướng hồi phục

FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
Nhìn vào chart D1 của SPX có thể thấy đường giá đang hình thành mô hình 2 đáy.
Công thêm với sự sụt giảm của đồng đô la ta có thể đặt cược vào thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hồi phục sau 7 tuần giảm liên tiếp.
Kế hoạch giao dịch SPX
Chờ mua tại 3895-3900
STL đáy cũ 3850
TP 3990- 4050 - 4150
Bình luận: STL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.