BINANCE:SRMUSDT   SRM / TetherUS
Nắm giữ và chờ đợi thành quả.

Tuyệt đối không chốt non khi chưa đạt target.

SRM chuẩn bị vào sóng tăng mạnh.