trieutv

Vùng đảo chiều cận kề tại 32

Giá xuống
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Trên đồ thị ngày

SSI đã tăng hơn 50% từ đáy và hiện đang giao dịch tại 29750

Vùng giá 32000 sẽ là vùng trọng điểm vì giá có thể đảo chiều tại vùng này về lại 25000

Bảo toàn lợi nhuận là mục tiêu cho tuần mới

📱Copy Trade on BingX: bit.ly/48OD3GI
📱Copy Trade on Binance: bit.ly/3NHOTKQ
🔐 Buy Cold Wallet Ledger bit.ly/3OmOrBe
💬 Tele: t.me/trieutv_official
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.