trieutv

Một trong những ông lớn tích lũy để tăng phi mã hay là ngược ại

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Trên đồ thị ngày


Kết thúc tuần thứ 2 của tháng 7, VIC đang giao dịch tại 51.4

Vingroup VIC đi ngang trong vùng 50 - 60 hơn nửa năm nay, chạm và bật khỏi vùng hỗ trợ vài lần.

Nếu như VIC có thể phá vỡ khỏi đường xu hướng giảm giá thì sẽ là một khởi đầu mới cho VIC hướng tới vùng giá 60 - 65. Và ngược lại nếu đóng cửa dưới 49, chúng ta sẽ thấy thị trường suy giảm không chỉ riêng VIC

Donate to me through My Binance ID: 81615518
📱Tiktok: www.tiktok.com/@trieu.tv
📱Crypto: t.me/trieutv_official
Crypto:
💵BingX: bit.ly/434HR7z
💵ByBit: bit.ly/42YSUzd
💵Binance: bit.ly/3NLO82t
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.