IACapital

SSI update 22/01 - Đặt kỳ vọng giá sẽ tăng lên vùng đỉnh cũ

Giá lên
IACapital Cập nhật   
HOSE_DLY:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã cổ phiếu SSI - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023 với tổng doanh thu đạt 2.023 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước đó. Như vậy, lũy kế cả năm 2023, hãng chứng khoán này ghi nhận tổng doanh thu 6.984 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng Dịch vụ Chứng khoán (bao gồm doanh thu từ môi giới, tư vấn, lưu ký và cho vay ký quỹ) đem về cho Chứng khoán SSI khoản doanh thu gần 3.135 tỷ đồng trong năm 2023, chiếm 44,9% tổng doanh thu.

Trong đó, riêng dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 1.568 tỷ đồng, tương đương 22,5% tổng doanh thu. Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay ký quỹ của Chứng khoán SSI đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2022.

Mảng Đầu tư, giúp Chúng khoán SSI thu về 3.128 tỷ đồng doanh thu, tăng 58% so với năm 2022, chiếm 44,8% tổng doanh thu. Trong đó, doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính đạt gần 670 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.

--> Theo đánh giá cơ bản lợi nhuận tích cực hơn và nhu cầu vốn chảy vào thị trường tài chính cùng với đó lãi suất thấp đang có thể sẽ thúc đẩy mã SSI tăng thêm một nhịp nữa trước tết nguyên đán
Dự báo giá sẽ đạt vùng đỉnh cũ 36k
PTKT:
Mô hình tích lũy đã có dấu hiệu xác nhận phá đỉnh do đó nhiều khả năng giá sẽ còn tăng lên trong phiên ngày mai và trong tuần này
Bình luận:
Mã SSI có tín hiệu tiếp tục tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.