SharkFollow

SSI tiếp diễn sóng 5 cùng VNINDEX

HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mục tiêu 45.5 hoặc xa hơn thế nếu ....
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chốt lời một phần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.