tongdaiforex

SUSHI - Đợt tăng tiếp theo (Ngày 5/3/2021)

Giá lên
BINANCE:SUSHIUSD   SUSHI
Kênh tăng giá được hình thành vào đầu tháng 2 dương lịch với đồng SUSHI. Trong khoảng thời gian gần đây biên độ dao động của nó luôn xoay quanh đường MA50 mọi thứ diễn ra đúng như dự tính.

Nhìn vào biểu đồ nến 4h chúng ta có thể thấy

Giá bắt đầu giảm chuẩn bị chạm vào đường hỗ trợ trong kênh giá khi mà những lần trước đã không vượt qua được nó.

Đường MA50 và MA200 đã bắt kịp giá và được xem như những đường cản động mỗi khi chạm vào giá có khả năng sẽ bật tăng trở lại.

Với chỉ báo kỹ thuật về dòng tiền cho thấy sự dịch chuyển lớn của dòng tiền vào đồng Coin tiềm năng này trong ngày 5/3 dự báo giá sẽ tăng mạnh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.