SonPriceAction

Buy stop Stoxx50

Giá lên
TVC:SX5E   Chỉ số STOXX 50
Chỉ số chứng khoán châu âu Stoxx50 khá bullish và đang có dấu hiệu consolidate gần đỉnh cũ vài ngày trước đó với mô hình nến inside bar. Buy stop chỉ số này khi giá breakout.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.