URIFX

SXY: Có thể giảm dài

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Theo dõi index này để trade các cặp liên quan.
Sẽ update hàng tuần.
Plan: sell off CHF