Dr_Thanh

Khuyến nghị mua cổ phiếu SZC

Giá lên
HOSE:SZC   CTCP SONADEZI CHAU DUC
SZC là doanh nghiệp có quỹ đất sạch lớn ở khu vực Vũng tàu, hiện đang hoạt động ở tích cực ở lĩnh vực bđs kcn và bđs thương mại khá tốt, tiềm năng sóng nghành và nội tại doanh nghiệp khá tốt.
Điểm vào theo ptkt đẹp--> sl như mô tả trên chart (nên đợi đóng nến để xác nhận), tp về trung hạn có thể đạt mức 90k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.