NguyenQuangHien

TAR - HOÀN THÀNH MỤC TIÊU, ĐÓNG MỘT PHẦN VỊ THẾ

Giá lên
HNX:TAR   TRUNG AN HI-TECH F
Sau 12 phiên giao dịch, TAR chạm ngưỡng 30 (+22%)
Mọi người cân nhắc chốt 1 phần lợi nhuận. Phần còn lại ưu tiên nắm giữ đến 34.
Trường hợp giá điều chỉnh nhẹ thì vẫn có thể vào thêm. Mình sẽ cập nhật thêm khi có điểm vào đẹp.
Bình luận: Giá gần chạm mục tiêu. Chốt deal