HungPK

TCH Hàng Lái chính tông - miễn nhiễm tt

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
vùng 19-20 trở thành vùng hỗ trợ mạnh khi là vùng đáy trước. Chứng kiến những phiên gom hàng vs KL lớn. Dự đoán dịp cuối năm sẽ đánh lên vs câu chuyện của HHS .
- Khuyến nghị mua gom: 19-20 cutloss: 18
Target 1: 29
Target 2: 39
- TCH hàng lái rất mạnh nên tuyệt đối tuân thủ stoploss