Tramanh1996

TCH Vùng nền, bắt đầu xu hướng tăng

Giá lên
HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
- Xuất hiện vùng nền quanh 20-21 khá chặt, với nhiều phiên rũ mạnh xuống vùng giá 19. bắt theo hàng lái.
- Khuyến nghị:
- Mua gom từ 19-20.x
- target 1: 30
- target 2: 43
- Cutloss: Thủng 18