huyenngoc6892

VÉ ĐƯỜNG TRENDLINE, dùng phương pháp TBT xác định điểm mua vào

BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
1. xu hướng trước đó là xu hướng giảm.
2. xuất hiện nến BO trendline
3. 3 dây MA cắt nhau, xanh đỏ hướng lên, vàng hướng xuống.
4.XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NẾN BO, NẾN SL THEO PP TBT
5. có 1 nhịp pb lại chạm MA xanh đỏ vàng rồi pumd.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.