CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Cập nhật tổng thị trường Cryp Q1. Dự tt sẽ đi vào sóng C--> Uptrend