Crypto Total Market Cap, $Crypto Total Market Cap, $Crypto Total Market Cap, $

Crypto Total Market Cap, $

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $

Một nhà giao dịch chuẩn bị tốt nghĩa là nhà giao dịch có khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường. Điều này cũng áp dụng cho các nhà giao dịch tiền điện tử — nếu bạn đồng ý, chúng tôi đã chuẩn bị một biểu đồ giúp bạn xem toàn bộ thị trường tiền điện tử từ góc nhìn toàn cảnh. Biểu đồ hiển thị tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, được TradingView tính toán bằng cách cộng giá trị vốn hoá thị trường của 125 đồng tiền hàng đầu. Giá trị vốn hoá của 125 đồng tiền này được tính bằng số lượng tiền nhân với giá hiện tại của các đồng tiền. Vốn hóa thị trường ngày càng tăng có thể thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư và đánh giá tích cực của nhà đầu tư về tình trạng thị trường hiện tại. Đối với bạn, đó có thể là một chỉ báo tốt về chiều hướng phát triển và cho bạn biết liệu tiền kỹ thuật số có phải là một công cụ đầu tư tốt hay không.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh