CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Total trên khung tháng sắp chuyển tới Macd âm . Nên khả năng cao đây là sóng đẩy cuối cùng . trước khi vô mùa đông. Chỉ báo Money flow khung tuần trên total đang ở đáy. Kiểm tra lại lịch sử lần nào khi money flow ở đáy đều bật lên và tạo sóng tăng mới. trên Khung tuần thì macd cũng bắt đầu đi lên. Đây là tín hiệu tích cực. Xét trên khung 4d thì macd chưa duong khoản 7-10 ngày nữa sẽ có nến dương thì đễ xác nhận pha tăng sóng mới. Còn trên khung 3d thì macd đã có 2 cây xanh. Mình kì vọng sẽ có có 15 cây nến xanh khung 3d sẽ trùng với cản Total 2400 đễ điều chỉnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.