dinhchien

Thị trường Crypto đỏ lửa, vốn hóa giảm mạnh

Giá xuống
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
- Vốn hóa đã phá ngưỡng hỗ trợ với hàng loạt đồng có khối lượng giao dịch bán tháo cao hơn trung bình 50 nến trước đó.
- Vốn giảm sâu dưới đường Moving Average 50.
>>> Chỉ mua vào khi vốn cao hơn đường Moving Average, đồng thời phá ngưỡng kháng cự (ngưỡng hỗ trợ vừa bị phá vỡ)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.