chutung

Total Marketcap Nguy Cơ Điều Chỉnh. Tạm Thời Đứng Ngoài

chutung Cập nhật   
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
- Hiện tại vốn hóa thị trường đang chạm cản, đồng nghĩa sắp đến đa số đồng coin sẽ có cú điều chỉnh kể cả BTC, ETH, BNB,... nên plan của mình bây giờ là ko mua gì thêm. Cùng với đó là bán toàn bộ phần trade ngắn hạn, tiếp tục hold phần trung hạn.
Bình luận:
Idea trên sẽ vô hiệu khi có một nến daily đóng trên trendline màu đen
Đã hủy lệnh:
Đã đóng cửa ở trên trendline nên idea này vô hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.