vytran111199

Vốn hóa thị trường tiền điện tử có thể chạm ngưỡng 3600 tỷ đô

Giá lên
CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Vốn hóa thị trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với việc hình thành mẫu hình cốc và tay cầm, điểm phá vỡ đi lên đã xác nhận cho mẫu hình này. Chúng ta sẽ sớm thấy vốn hóa thị trường cán mốc 3600 tỷ đô la. Điều này cho thấy rằng sẽ có 1 dòng tiền lớn đổ vào thị trường, đây chính là yếu tố dòng tiền mới thúc đẩy toàn bộ thị trường tăng trưởng. Nếu bạn đang hold altcoin, hãy tiếp tục giữ chúng ta sẽ sớm thấy altcoin season.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.