CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Dự đoán trong chu kì Bull market tiếp theo tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa sẽ vượt qua thị trường vàng
Đạt khoảng 13.000 tỷ đô, tăng khoảng 13 lần so với hiện tại.
Theo đó:
- BTC có giá khoảng $200.000 - $230.000
- ETH có giá khoảng $8.000 - $12.000
- BNB có giá khoảng $1.000 - $3.000
- XTZ có giá khoảng $14 - $20

Kết thúc mùa Bear market vào đầu năm 2023, Bull martket đạt đỉnh điểm vào năm 2025

Cùng chờ xem.

Dự đoán trên dựa vào chỉ báo tự tạo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.