tongdaiforex

TRX - Phía Trước Là Bầu Trời (Ngày 4/3/2021)

Giá lên
BINANCE:TRXUSD   TRON
Vẫn là một xu hướng tăng được kéo dài từ đầu tháng 2 đến tận thời điểm bây giờ. Và khi đợt điều chỉnh này đã tạo nên một đường xu hướng tăng không thể xuyên thủng thì giá Tron tăng là một điều hiển nhiên.

Nhìn vào biểu đồ nến 4h chúng ta có thể thấy

Giá chạm vào đường xu hướng tăng 4 lần nhưng chưa thể nào đóng nến bên dưới và bắt đầu đi lên chuẩn bị bứt phá khỏi vùng kháng cự được hình thành trước đó.

Đồng thời 2 đường MA50 và MA200 cũng đã bắt kịp giá giao nhau từ dưới hướng lên báo hiệu đà tăng trong dài hạn sắp diễn ra.

Có thể giá sẽ điều chỉnh 1 nhịp nữa chạm vào đường xu hướng tăng để lấy đà trước khi vượt khỏi vùng bị kìm kẹp.

Chúc các bạn có những điểm lệnh hợp lý.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.