tongdaiforex

TRX - Mô hình giá tam giác cân (Ngày 15/5/2021)

Giá lên
BINANCE:TRXUSD   TRON
Trên biểu đồ nến nhật khung 4h của đồng TRON (TRX) đã xuất hiện một mô hình giá tam giác cân quen thuộc mà các nhà đầu tư thường gặp.

Mô hình giá tam giác (Triangle) là một dạng hồi giá phổ biến của thị trường. Mô hình có dạng tam giác nằm ngang với đáy (phần khởi điểm) nằm phía bên trái và thu nhỏ dần tạo đỉnh tam giác ở phía bên phải. Giá sẽ dao động trong phạm vi của một đường Kháng Cự và một đường Hỗ Trợ hội tụ phía bên phải. Mô hình tam giác đánh dấu sự kết thúc khi giá phá 1 trong 2 đường Kháng Cự hoặc Hỗ Trợ và tạo xu hướng mới.

Ở trên biểu đồ 4h của đồng TRX là mô hình giá tam giác cân với một đường Kháng Cự giảm dần và một đường Hỗ Trợ tăng dần hội tụ ở bên phải và tạo thành một tam giác cân nằm ngang. Đây là dạng dễ bắt gặp nhất trong 3 mô hình.

Khi mô hình giá này xuất hiện sẽ có 2 kịch bản như sau:

1. Giá sẽ phá đường kháng cự để tiếp tục xu hướng tăng trước đó của nó.

2. Giá xuyên thủng vùng hỗ trợ để hình thành xu hướng giảm.

Lưu ý: Giá sẽ có khả năng cao sẽ phá lên để tiếp diễn xu hướng đã xảy ra trước đó. Vùng tạo nên mô hình giá tam giác giống như điểm nghỉ ngơi để tiếp tục đi dài và xa hơn của một xu hướng bền vững.

Thêm vào đường MA50 như một bệ đỡ (hỗ trợ động) khi giá chạm vào đều nảy tăng lên trở lại.

Hiện tại các bạn có thể cân nhắc vị thế BUY/LONG một cách an toàn khi mô hình giá tam giác cân đã được xác nhận.

Đây là nhận định cá nhân không phải lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.