Trader-Pro-48

TRX/USDT đang chạm kháng cự mạnh

Giá xuống
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
bán tại thời điểm hiện tại, sau đó mua lại ở các mưc giá 0.033 - 0.3166
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.