vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU TESLA

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Kháng Cự 1100$ - 1110$ Nếu vùng Kháng Cự không bị Phá Vỡ thì giá CP TESLA có thể điều Chỉnh về quanh mốc 980$ - 990$
- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh SELL quanh mốc 1095$ - 1105$, bán lỗ Trên 1115$
Chốt lời 980$ - 990$ . Và sau đó BUY mạnh lên 1150$ -1200$ . Chúc Anh/Chị có thêm thông tin để đầu tư hiệu quả :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.