PhuongNamAnalyst

Dự báo Tesla (4/14/2021)

Giá lên
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Như dự đoán và PTKT Tesla đã chạm mốc 760$ đà tăng vẫn tiếp tục và chưa có dầu hiệu dừng lại.
Mục tiêu giao dịch tối nay 790$, vẫn quản trị giá cũ 250- 300$,
Đêm nay sau khi có lợi nhuận khuyến khích các bạn cắt lệnh bảo toàn vốn, Thứ 4 thị trường thường thanh khoản lệnh ra nhiều, nên dễ có mức điều chỉnh vào ngày mai.
Chúc các bạn thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.