vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU TESLA

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Kháng cự 945$ Nếu Vùng kháng cự không bị phá, giá CP Tesla có thể 1 lần nữa giảm về quanh mốc 850$ - 850$

- Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi nhận thấy thời gian này tình hình dịch bệnh do biến thể Omicron làm thị trường đỏ lửa . Nên tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm .

- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh SELL quanh mốc 935$ - 940$, bán lỗ 950$
Chốt lời 850$ - 870$ . Chúc các bạn giao dịch hiệu quả 🤗
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.