phanvinhhai

Phát thảo chiếc cốc cà phê cho TSM

Giá lên
NYSE:TSM   Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
#TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING- Update
TSM có cú retest hoàn hảo lại nền giá vừa phá vỡ. Ngày 10/01 đã có nến rút chân từ chối giá tại vùng kháng cự, ngày 11/01 nến đã xác nhận tăng hơn 2% từ đầu phiên giao dịch (khi mà các chỉ số phố Wall còn giảm mạnh). Khung D1 đã cho thấy khối lượng giao dịch tăng mạnh so với giai đoạn tích lũy, điều này cho ta nhận định đã có sự nhập cuộc hào hứng của bên mua.
TSM hình thành vòng cung tích lũy khá đều và đẹp, bằng trực quan có thể nhìn ramô hình bắt đầu hoàn chỉnh chiếc cốc chưa hoàn thiện. Đưa ra kịch bản mô hình Cup & Handle cho TSM thời gian tới. Nếu đi theo kịch bản này, thì chuẩn bị các điểm đặt lệnh tiềm năng như hình vẽ.
Wait n see!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.