GameonVentures

TUSD - Chim báo bão của tỉ giá Bitcoin

BINANCE:TUSDBTC   None
Tusd vẫn là "chim báo bão" để dự báo giá bitcoin khi mà giá của Tusd đi ngược với Bit.

Hãy cùng chúng tôi phân tích thử về stapblecoin này vào bản tin tiếp theo nhé!

Bình luận:
Done 14700, wait next step